2018 for sale
Website Banner
 
 
  BonsaiBaison Certificate Book  
   
   
 
 
 
       
   
 
 
       
 
 
 
Call 089-0005544 
  https://line.me/R/ti/p/%40frr0835d

 
สำหรับลูกค้า BonsaiBaison ทุกท่าน 
--Certificate Book เล่มนี้มอบให้กับลูกค้าทุกท่าน แทนคำขอบคุณที่ไว้วางใจให้เรามีส่วนสร้างสรรค์ธรรมชาติสู่บ้านของคุณ(เฉพาะต้นที่มีราคา 30,000 บาท ขึ้นไป)
--ทุก4-6เดือน นำมาให้เราตัดแต่ง จัดทรง แกะลวดหรือเข้าลวดใหม่ รวมถึงใส่ปุ๋ย พ่นยา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
--ทุก2-4ปี นำมาให้เราเปลี่ยนดิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเช่นกัน ตลอดไป
 
           
 
   บอนไซ สน กับความหมายเชิง ฮวงจุ้ย 
            "สน" (松) ในภาษาจีนออกเสียงว่า "ซง" (松) นอกจากนนี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "มู่กง"(木公) และ "ไต้ฟู" (大夫)เป็นพืชสิริมงคลที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวเป็นเครื่องหมายถึงอายุวัฒนะเช่นเดียวกับภาพนกกระเรียนและผลท้อ (ดังนั้น ในองค์ประกอบภาพอวยพรอายุวัฒนะ เรามักจะเห็นภาพของเทพดาว "ซิ่ว", ต้นสน, นกกระเรียน และผลท้อ อยู่ด้วยกันในภาพเดียวกันเสมอ ทั้งหมดนี้ต่างก็มีความหมายเดียวกัน)
            ต้นสนจัดเป็นพืชที่มีใบเขียวสดตลอดปีและเป็นพืชแห่งความเข้มแข็ง เฉกเช่นเดียวกับ "ไผ่" และ "เหมย" ด้วยเหตุนี้ มันจึงถูกจัดให้เป็น 1 ใน 3 สหายแห่งเหมันต์ นอกจากนี้ ต้นสนยังได้รับฉายานามว่า "ราชาแห่งร้อยพฤกษา" อันหมายความว่า สนนั้นมีความสง่าเหมือนดั่งหัวหน้า หรือราชาของพืชทั้งปวง ชาวจีนให้ความเคารพในลักษณะเด่นอันเป็นมงคลของต้นสนมาก ถึงขนาดว่า กิ่งสนและใบสนจัดเป็นความหมายของเซียนผู้วิเศษ 
 
อ้างอิงจาก  : หนังสือ 108 ลัญลักษณ์จีน – ปิยะแสง จันทรวงศไพศาล
http://www.pocoaoba.com/benkyou_chu/hirosachiya/page/57/ 
   

      “ต้นบอนไซ”
CODE 01

SHIMPAKU

informal upright style 
80 years old¡
high  60  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
 
       “ต้น
บอนไซ”
CODE 02

SHIMPAKU
informal upright style 
70 years old
high  60  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                       sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 03

AZALEA
twin trunks style 
90 years old
high 58   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                   sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 04

AZALEA
informal upright style 
45 years old
high 52  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 05

HINOKI SEKKA
forest style style 
15 years old
high  18  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 06

TOSHO
informal upright style 
100 years old
high  45  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 07

SHIMPAKU
informal upright style
35 years old
high  42  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 08

AZALEA
formal upright style 
40 years old
high 38  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
  
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 09

AZALEA
root over rock style 
35 years old
high 30  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 10

TOSHO
informal upright style 
60 years old
high 61  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 11

HINOKI
forest style style 
20-25 years old
high 35  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 12

TOSHO
slanting style 
40 years old
high 29  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 13

HINOKI SEKKA
forest style 
15-20 years old
high 36  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 14

JAPANESE WHITE PINE
informal upright style 
25 years old
high 22  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 15

SHIMPAKU
slanting style 
65 years old
high  59   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID :
sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 16

SHIMPAKU
cascade  style 
30 years old
high  50   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 17

SHIMPAKU
slanting style 
30 years old
high  35   cm.

price   36,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 18

SHIMPAKU
semi cascade style 
30 years old
high  28   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
sold
 
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 19

JAPANESE MAPLE
root over rock style 
30 years old
high  38   cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 20

JAPANESE MAPLE
formal upright style 
20 years old
high  26   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
sold
 
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 21

SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  32   cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 08915585
               sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 22

JAPANESE MAPLE
formal upright style 
35 years old
high  34   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
    sold      
 
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 23

SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  34   cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
sold 
 
      material

“ต้นบอนไซ”
CODE 24

SHIMPAKU
slanting style 
20 years old
high  18   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 25

SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  24   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 26

SHIMPAKU
formal upright style 
25 years old
high  29   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 27

JAPANESE BLACK PINE
informal upright style 
15 years old
high  21   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 28

AZALEA
root over rock style 
20 years old
high 20  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
         sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 29

TOSHO
formal upright style 
25 years old
high 28  cm.

price   28,000    baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 30

AZALEA
informal upright style 
15 years old
high 24  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 
 
      material

“ต้นบอนไซ”
CODE 31

SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  24   cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 32

SHIMPAKU
slanting style 
30 years old
high  61   cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 33

SHIMPAKU
root over rock style 
35 years old
high  47   cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 34

SHIMPAKU
slanting style 
50 years old
high  62   cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 35

SHIMPAKU
informal upright style 
60 years old
high  53   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                    sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 36

SHIMPAKU
informal upright style 
45 years old
high  72   cm.

price   68,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 37

SHIMPAKU
slanting style 
15 years old
high  27   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold 
         
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 38

SHIMPAKU
semi cascade style 
30 years old
high  26   cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 39

TOSHO
forest style 
10-15 years old
high 46  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 

  
“ต้นบอนไซ”
CODE 40

TOSHO
slanting style 
120 years old
high 41  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 41

TOSHO
informal upright style 
65 years old
high 52  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                   sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 42

JAPANESE BLACK PINE
semi cascade style 
40 years old
high  29   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 43

HINOKI CYPRESS
multiple trunk style 
20 years old
high  20   cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 44

SHIMPAKU
informal upright style 
20 years old
high  20   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 45

SHIMPAKU
informal upright style 
20 years old
high  18   cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 46

SHIMPAKU
semi cascade style 
20 years old
high  15   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 47

JAPANESE MAPLE
informal upright style 
30 years old
high  32   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 48

JAPANESE BLACK PINE
slanting style 
70 years old
high  42   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 

      “ต้นบอนไซ”
CODE 49

NISHIKI MUTSU
JAPANESE BLACK PINE
formal upright style 
35 years old
high  30  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                    sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 50

JAPANESE BLACK PINE
informal upright style 
80 years old
high  60  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 51

SHIMPAKU
bunjin style 
30 years old
high  46   cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold          
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 52

SHIMPAKU
slanting style 
45 years old
high  49   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 53

SHIMPAKU
forest style (raft)
45 years old
high  46  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 54

SHIMPAKU
slanting style 
30 years old
high  38  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 55

JAPANESE WHITE PINE
informal upright style 
25 years old
high  25   cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 56

SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high  33  cm.

price   39,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 57

JAPANESE WHITE PINE
informal upright style 
35 years old
high  36 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 58

JAPANESE WHITE PINE
informal upright style 
40 years old
high 26  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
     
“ต้นบอนไซ”
CODE 59

SHIMPAKU
semi cascade style 
25 years old
high  20  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                   sold            


 
 
      MASTERPIECE

“ต้นบอนไซ”
CODE 60

SHIMPAKU
semi cascade style 
150 years old
high  60  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 61

SHIMPAKU
slanting style 
45 years old
high  48  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
         
 
 
      MASTERPIECE

“ต้นบอนไซ”
CODE 62

SHIMPAKU
informal upright style 
120 years old
high  47  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 63

TOSHO
informal upright style 
100 years old
high  60  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 64

TOSHO
semi cascade style 
120 years old
high  48  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 65

SHIMPAKU
forest  style 
45 years old
high  54  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 66

SHIMPAKU
twin trunk style 
40 years old
high  50  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 67

JAPANESE BLACK PINE
formal upright style 
45 years old
high  47  cm.

price   49,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 68

SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high  35  cm.

price  39,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 69

NISHIKI MUTSU
JAPANESE BLACK PINE
formal upright style 
45 years old
high  33  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 70

SHIMPAKU
material style 
20 years old
high  33  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 71

SHIMPAKU
material style 
25 years old
high  36  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                    sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 72

SHIMPAKU
informal upright style 
15 years old
high  16  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 73

JAPANESE WHITE PINE
formal upright style 
15 years old
high  15  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 74

JAPANESE WHITE PINE
slanting style 
15 years old
high  15  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 75

SHIMPAKU
informal upright style 
45 years old
high  50  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 76

TOSHO
twin trunk dead wood style 
150 years old
high  50  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 77

SHIMPAKU
informal upright style 
90 years old
high  50  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 78

SHIMPAKU
informal upright style 
80 years old
high  50  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 79

SHIMPAKU
semi cascade style 
35 years old
high  42  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 80

AZALEA
informal upright style 
30 years old
high  29  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 81

SHIMPAKU
triple trunk style 
30 years old
high  30  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold 
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 82

SHIMPAKU
growing in a rock style 
25 years old
high  68  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 83

SHIMPAKU
semi cascade style 
25 years old
high  21  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 84

SHIMPAKU
slanting style 
25 years old
high  26  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 85

SHIMPAKU
semi cascade style 
25 years old
high  25  cm.

price  24,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 86

JAPANESE MAPLE
formal upright style 
65 years old
high  55  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 

      “ต้นบอนไซ”
CODE 87

SHIMPAKU
forest style 
25-30 years old
high  63  cm.

price    59,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 88
JAPANESE BLACK PINE
formal upright style 
60 years old
high  43  cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold   
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 89

AZALEA
informal upright style 
50 years old
high 42  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 90

AZALEA
slanting style 
40 years old
high  45  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                   sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 91

SHIMPAKU
multiple trunk style 
20 years old
high  19  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 92

JAPANESE MAPLE
informal upright style 
30 years old
high  44  cm.

price  48,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 93

JAPANESE MAPLE
informal upright style 
55 years old
high  44  cm.

price   58,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 94

SHIMPAKU
informal upright style 
35 years old
high  50  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 95

SHIMPAKU
slanting style 
45 years old
high  46  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 96

SHIMPAKU
multiple trunk style 
20 years old
high  21  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 97

SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  35  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 98

SHIMPAKU
slanting style 
20 years old
high  26  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 99

SHIMPAKU
semi cascade style 
45 years old
high  35  cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 100

SHIMPAKU
semi cascade style 
70 years old
high  44  cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 101

SHIMPAKU
growing in a rock style 
20 years old
high  42  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
      material


“ต้นบอนไซ”
CODE 102

SHIMPAKU
slanting style 
65 years old
high  49  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 103

SHIMPAKU
informal upright style 
50 years old
high  65  cm.

price  98,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
         
 
 
      material

“ต้นบอนไซ”
CODE 104

TOSHO
informal upright style 
70 years old
high  78  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 105

SHIMPAKU
slanting style
00 years old
high  53  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                   sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 106

TOSHO
slanting dead wood style 
100 years old
high  57  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                      sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 107

HINOKI CYPRESS
mini bonsai style 
10 years old
high  17  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 108
HINOKI SEKKA
mini bonsai style 
10 years old
high  15  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                    sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 109

HINOKI SEKKA
mini bonsai style 
10 years old
high  15  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 110

HINOKI SEKKA
mini bonsai style 
10 years old
high  15  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 111

HINOKI SEKKA
mini bonsai style 
10 years old
high  13  cm.

price 
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
        sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 112
HINOKI SEKKA
mini bonsai style 
10 years old
high  14  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
        sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 113
SHIMPAKU
dead wood style 
35 years old
high  40  cm.

price  47,000   baht 
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 114
SHIMPAKU
twin trunk style 
25 years old
high  18  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 115
SHIMPAKU
slanting style 
20 years old
high  24  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 116
SHIMPAKU
triping trunk style 
30 years old
high  35  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
       “ต้นบอนไซ”
CODE 117
SHIMPAKU
bunjin style 
40 years old
high  57  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580.   sold
 
        “ต้นบอนไซ”
CODE 118
JAPANESE MAPLE
formal upright style 
30 years old
high  28  cm.

price  
          Call 
089-0005544
LineID : 0891558580  sold
 
        “ต้นบอนไซ”
CODE 119
JAPANESE MAPLE
formal upright style 
40 years old
high  38  cm.

price  44,000   baht 
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
         
      “ต้นบอนไซ”
CODE 120
SHIMPAKU
semi cascade style 
35 years old
high  52  cm.

price
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                       sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 121
SHIMPAKU
twin trunk style 
25 years old
high  21   cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                     sold                  
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 122
MUSK MAPLE(premna microphylla)
formal upright style 
25 years old
high  21  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID :  0891558580
               sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 123
SHIMPAKU
slanting style 
20 years old
high  21  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 124
SHIMPAKU
informal upright style 
20 years old
high  21  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                        sold         
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 125
HINOKI SEKKA
forest style 
10-25 years old
high  43  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 126
SHIMPAKU
semi cascade style 
25 years old
high  20  cm.

price  25,000   baht 
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 127
SHIMPAKU
multiple trunk style 
25 years old
high  39  cm.

price  29,000   baht 
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 128
SHIMPAKU
root over rock style 
25 years old
high  25  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
         sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 129
hinoki sekka
formal upright style 
20 years old
high  23  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 130
SHIMPAKU
growing in a rock style 
35 years old
high  58  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 131
SHIMPAKU
slanting style 
30 years old
high  37  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold       
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 132
AZALEA
slanting style 
60 years old
high  50  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 133
JAPANESE MAPLE
triple trunk style 
40 years old
high  50  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 134
AZALEA
slanting style 
30 years old
high  30  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 135
SHIMPAKU
root over rock style 
25 years old
high  28  cm.

price  18,000    baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                
 
 

      “ต้นบอนไซ”
CODE 136
SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high  44  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                   sold     
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 137
SHIMPAKU
slanting style 
45  years old
high  60  cm.

price  79,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          reserved
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 138
SHIMPAKU
informal upright style 
50 years old
high  50  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 139
SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  39  cm.

price   78,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 140
AZALEA
formal upright style 
30 years old
high  33  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 141
SHIMPAKU
formal upright style 
40 years old
high 50   cm.

price 
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 142
SHIMPAKU
root over rock style 
40 years old
high  48  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 143
SHIMPAKU
root over rock style 
30 years old
high  48  cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold                 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 144
AZALEA
formal upright style 
30 years old
high  28  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                   sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 145
SHIMPAKU
cascade style 
35 years old
high  45 cm 

price
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 146
SHIMPAKU
slanting style 
40 years old
high  36  cm.

price  
          Call 
089-0005544
              sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 147
SHIMPAKU
semi cascade style 
25 years old
high  20  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 148
SHIMPAKU
informal upright style 
20 years old
high  23  cm.

price  16,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 149
TOSHO
informal upright style 
30 years old
high  40  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 150
SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  23  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 151
HINOKI CYPRESS
formal upright style 
20 years old
high  24  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 152
HINOKI CYPRESS
formal upright style 
25 years old
high  27  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 153
SHIMPAKU
root over rock style 
20 years old
high  23  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 154
SHIMPAKU
informal upright style 
20 years old
high  21  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 155
SHIMPAKU
informal upright style 
12 years old
high  18  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 156
SHIMPAKU
slanting style 
20 years old
high  28  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 157
SHIMPAKU
twin trunk style 
20 years old
high  22  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
         
      “ต้นบอนไซ”
CODE 158
SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  31  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 159
SHIMPAKU
growing on a rock style 
30 years old
high  51  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 160
SHIMPAKU
forest style 
10-20 years old
high  26  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 161
SHIMPAKU
informal upright style 
35 years old
high  45  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 162
SHIMPAKU
slanting style 
25 years old
high  27  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 163
SHIMPAKU
formal upright style 
20 years old
high  17  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 164
SHIMPAKU
formal upright style 
35 years old
high  43  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 165
JAPANESE MAPLE
multiple trunk style 
50 years old
high  68  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 166
SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high  33  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 167
SHIMPAKU
slantingl style 
25 years old
high  20  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 168
SHIMPAKU
formal upright style 
20 years old
high  18  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 169
SHIMPAKU
formal upright style 
25 years old
high  25  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 170
HINOKI SEKKA
forest style 
7-12 years old
high  17  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 171
SHIMPAKU
forest style 
10-15 years old
high  27  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 172
SHIMPAKU
informal upright style 
45 years old
high  45  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
     
“ต้นบอนไซ”
CODE 173
SHIMPAKU
multiple trunk style 
60 years old
high  53  cm.

price   78,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 

 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 174
SHIMPAKU
informal upright style 
45 years old
high  44  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 175
SHIMPAKU
triple trunk style 
25 years old
high  30  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 176
SHIMPAKU
semi cascade style 
25 years old
high  18  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 177
SHIMPAKU
informal upright style 
50 years old
high  55  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 178
JAPANESE MAPLE
slanting style 
25 years old
high  30  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 179
JAPANESE MAPLE
formal upright style 
35 years old
high  35  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 180
SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  27  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
      MATERIAL

“ต้นบอนไซ”
CODE 181
SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  28  cm.

price  23,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 182
SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high 30   cm.

price   39,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 183
SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  23  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 184
SHIMPAKU
informal upright style 
45 years old
high  50  cm.

price   57,000    baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 185
SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  29  cm.

price 
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 186
SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  32  cm.

price
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                      sold    
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 187
SHIMPAKU
slanting style 
45 years old
high  33  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 188
SHIMPAKU
twin trunk style 
60 years old
high  78  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 189
SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high  43  cm.

price   49,000    baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 190
SHIMPAKU
informal upright style 
15 years old
high  18  cm.

price
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
0
      “ต้นบอนไซ”
CODE 191
SHIMPAKU
triple trunk style 
30 years old
high  45  cm.

price   49,000    baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 192
SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high  28  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 193
EZO SPRUCE
informal upright style 
25 years old
high  35  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                    sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 194
AZALEA
informal upright style 
15 years old
high  30  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 195
SHIMPAKU
informal upright style 
20 years old
high  20  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                            sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 196
SHIMPAKU
semi cascade style 
25 years old
high  32  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold 
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 197
SHIMPAKU
cascade style 
50 years old
high  65  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                reserved
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 198
SHIMPAKU
informal upright style 
80 years old
high  80  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                    sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 199
SHIMPAKU
semi cascade style 
30 years old
high  35  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                   sold
   
      “ต้นบอนไซ”
CODE 200
SHIMPAKU
semi cascade style 
25 years old
high  28  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
   
       “ต้นบอนไซ”
CODE 201
TOSHO
Yamadori from Japan
(Yamadori คือไม้ที่ได้จากป่า ปัจจุบันทางการญี่ปุ่นไม่อนุญาตืให้ขุดแล้ว จึงจัดว่าหายาก)
infofmal upright dead wood style
 
120 years old
high  70  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                            sold
   
      “ต้นบอนไซ”
CODE 202
JAPANESE WHITE PINE
informal upright style 
70 years old
high  56  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                       sold
   
      “ต้นบอนไซ”
CODE 203
SHIMPAKU
root over rock style 
25 years old
high  31  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
   
      “ต้นบอนไซ”
CODE 204
SHIMPAKU
root over rock style 
25 years old
high  31  cm.

price  18,900    baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
   
      “ต้นบอนไซ”
CODE 205
AZALEA
infofmal style 
25 years old
high  22  cm.

price   18,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
   
      “ต้นบอนไซ”
CODE 206
TOSHO
slanting style 
90 years old
high 58   cm.

price  88,000    baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
   
      “ต้นบอนไซ”
CODE 207
TOSHO
slanting style 
100 years old
high  45  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
   
      “ต้นบอนไซ”
CODE 208
SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  35. cm.

          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
   
     
  “ต้นบอนไซ”
CODE 209
SHIMPAKU
Informal upright style 
40 years old
high  34  cm.

price  47,000    baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
   
      “ต้นบอนไซ”
CODE 210
SHIMPAKU
twin trunk style 
20 years old
high  28  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
   
      “ต้นบอนไซ”
CODE 211
SHIMPAKU
Yamadori from Japan
(Yamadori คือไม้ที่ได้จากป่า ปัจจุบันทางการญี่ปุ่นไม่อนุญาตืให้ขุดแล้ว จึงจัดว่าหายาก)
slanting dead wood style
 
100 years old
high  50 cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                   sold

 
   
      “ต้นบอนไซ”
CODE 212
SHIMPAKU
semi cascade style 
25 years old
high  28  cm.

price
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
   
      “ต้นบอนไซ”
CODE 213
SHIMPAKU
semi cascade style 
25 years old
high 28   cm.

price   29,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
   
      “ต้นบอนไซ”
CODE 214
HINIKI  CYPRESS
double trunk style 
20 years old
high  27  cm.

price  12,000    baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
   
      “ต้นบอนไซ”
CODE 215
SHIMPAKU
Informal upright style 
20 years old
high  14  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
 
  “ต้นบอนไซ”
CODE 216
SHIMPAKU
twin trunk style 
40 years old
high  46  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 217
JAPANESE MAPLE 
Informal upright style 
25 years old
high  40  cm.

price  29,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 218
SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high  33  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 219
SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  29  cm.

price
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 220
SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  25  cm.

price  22,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 221
HINOKI. SEKKA
formal upright style 
20 years old
high  27  cm.

price  9,900  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 222
HINOKI  SEKKA
formal upright style 
20 years old
high  29  cm.

price  9,900  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      MATERIAL

“ต้นบอนไซ”
CODE 223
SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high 26   cm.

price. 
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
      MATERIAL

“ต้นบอนไซ”
CODE 224
SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  29  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          Li ne ID : 0891558580 
                 sold
 
       “ต้นบอนไซ”
CODE 225
SHIMPAKU
informal upright style 
35 years old
high  42  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
 
 
     “ต้นบอนไซ”
CODE 226
SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high  36  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
                sold
 
       “ต้นบอนไซ”
CODE 227
SHIMPAKU
twin trunk style 
30 years old
high  35  cm.

price      
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
       “ต้นบอนไซ”
CODE 228
SHIMPAKU
bunjin style 
30 years old
high  58  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
       “ต้นบอนไซ”
CODE 229
AZALEA
informal upright style 
50 years old
high  44  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
       “ต้นบอนไซ”
CODE 230
SHIMPAKU
bunjin style 
25 years old
high  45  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
       “ต้นบอนไซ”
CODE 231
SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high  35  cm.

price  58,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
       “ต้นบอนไซ”
CODE 232
SHIMPAKU
informal upright style 
20 years old
high  18  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
       “ต้นบอนไซ”
CODE 233
SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  27  cm.

price  13,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
   reserved
 
       “ต้นบอนไซ”
CODE 234
EZO SPRUCE
formal upright style 
30 years old
high  28  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
       “ต้นบอนไซ”
CODE 235
SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high  30  cm.

price  38,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
       “ต้นบอนไซ”
CODE 236
SHIMPAKU
informal upright style 
35 years old
high  50  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
       “ต้นบอนไซ”
CODE 237
HINOKI CYPRESS
formal upright style 
20 years old
high  29  cm.

price  16,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
      “ต้นบอนไซ””
CODE 238
JAPANESE BLACK PINE
formal upright style 
50 years old
high  36  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 
      “ต้นบอนไซ”
CODE 239
shimpaku
formal upright style 
30 years old
high  31  cm.

price   34,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
  “ต้นบอนไซ”
CODE 240
JAPANESE APPLE
fruit style 
10 years old
high  15  cm. 

price     
              Call  089-000-5544
              Line ID :  0891558580
                            sold
 
 
 
ต้นบอนไซ
CODE 241
JAPANESE APPLE
fruit style
10 years old 
High   15   cm.
price   
        Call : 089-000-5544
        Line ID : 0891558580
                              sold
 
 
 
ต้นบอนไซ
CODE 242
JAPANESE APPLE
fruit style
10 years old 
High   15   cm.
price   
        Call : 089-000-5544
        Line ID : 0891558580
                             sold
 
 
   
ต้นบอนไซ
CODE 243
AZALEA
informal upright style
50 years old 
High   43.  cm.

           sold
 
 
 
 
ต้นบอนไซ
CODE 244
SHIMPAKU
growing on a rock style 
30 years old
high  55  cm.

price  78,000   baht
        Call : 089-000-5544
        Line ID : 0891558580

 

 
 
 
ต้นบอนไซ
CODE 245
AZALEA
formal upright style
30 years old
high  21  cm.

Price     baht
        Call : 089-000-5544
        Line ID : 0891558580
                    sold
 
 
 
ต้นบอนไซ
CODE 246
SHIMPAKU
semi cascade style
15 years old
high  21  cm.
price   13,000   baht
        Call : 089-000-5544
        Line ID : 0891558580

 
     
ต้นบอนไซ
CODE 247
SHIMPAKU
slanting style
35 years old 
High   42   cm.
price   69,000   baht
        Call : 089-000-5544
        Line ID : 0891558580


           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Current Pageid = 52