2019 for sale
Website Banner
 
  BonsaiBaison Certificate Book  
   
   
 
 
 
       
   
 
 
       
 
 
 
Call 089-0005544 
  https://line.me/R/ti/p/%40frr0835d

 
สำหรับลูกค้า BonsaiBaison ทุกท่าน 
--Certificate Book เล่มนี้มอบให้กับลูกค้าทุกท่าน แทนคำขอบคุณที่ไว้วางใจให้เรามีส่วนสร้างสรรค์ธรรมชาติสู่บ้านของคุณ(เฉพาะต้นที่มีราคา 30,000 บาท ขึ้นไป)
--ทุก4-6เดือน นำมาให้เราตัดแต่ง จัดทรง แกะลวดหรือเข้าลวดใหม่ รวมถึงใส่ปุ๋ย พ่นยา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
--ทุก2-4ปี นำมาให้เราเปลี่ยนดิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเช่นกัน ตลอดไป
 
           
 
   บอนไซ สน กับความหมายเชิง ฮวงจุ้ย 
            "สน" (松) ในภาษาจีนออกเสียงว่า "ซง" (松) นอกจากนนี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "มู่กง"(木公) และ "ไต้ฟู" (大夫)เป็นพืชสิริมงคลที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวเป็นเครื่องหมายถึงอายุวัฒนะเช่นเดียวกับภาพนกกระเรียนและผลท้อ (ดังนั้น ในองค์ประกอบภาพอวยพรอายุวัฒนะ เรามักจะเห็นภาพของเทพดาว "ซิ่ว", ต้นสน, นกกระเรียน และผลท้อ อยู่ด้วยกันในภาพเดียวกันเสมอ ทั้งหมดนี้ต่างก็มีความหมายเดียวกัน)
            ต้นสนจัดเป็นพืชที่มีใบเขียวสดตลอดปีและเป็นพืชแห่งความเข้มแข็ง เฉกเช่นเดียวกับ "ไผ่" และ "เหมย" ด้วยเหตุนี้ มันจึงถูกจัดให้เป็น 1 ใน 3 สหายแห่งเหมันต์ นอกจากนี้ ต้นสนยังได้รับฉายานามว่า "ราชาแห่งร้อยพฤกษา" อันหมายความว่า สนนั้นมีความสง่าเหมือนดั่งหัวหน้า หรือราชาของพืชทั้งปวง ชาวจีนให้ความเคารพในลักษณะเด่นอันเป็นมงคลของต้นสนมาก ถึงขนาดว่า กิ่งสนและใบสนจัดเป็นความหมายของเซียนผู้วิเศษ 
 
อ้างอิงจาก  : หนังสือ 108 ลัญลักษณ์จีน – ปิยะแสง จันทรวงศไพศาล
http://www.pocoaoba.com/benkyou_chu/hirosachiya/page/57/                         P
       “ต้นบอนไซ”
CODE 001

SHIMPAKU
semi cascade  style 
45 years old
high  52  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580

 
 
 
 

  “ต้นบอนไซ”
CODE 002

AZALEA
root over rock  style 
45 years old
high  38  cm.

price      
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold

 
 
   “ต้นบอนไซ”
CODE 003

AZALEA
informal upright style 
60 years old
high  52  cm.

price   59,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580


 
 
 


  “ต้นบอนไซ”
CODE 004

SHIMPAKU
dead wood  style 
35 years old
high  72  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580

 
 
    “ต้นบอนไซ”
CODE 005
TOSHO
Yamadori from Japan
(Yamadori คือไม้ที่ได้จากป่า ปัจจุบันทางการญี่ปุ่นไม่อนุญาตืให้ขุดแล้ว จึงจัดว่าหายาก)
infofmal upright dead wood style
 
150 years old
high  50  cm.

price   89,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 006

SHIMPAKU
slanting  style 
40 years old
high  57  cm.

price   59,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580“ต้นบอนไซ”
CODE 007

SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high   35   cm.

price   38,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580

 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 008
SHIMPAKU
triple trunk  style 
25 years old
high  29  cm.

price     baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
 
 


“ต้นบอนไซ”
CODE 009

SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high  38  cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
  9   


    “ต้นบอนไซ”
CODE 010

SHIMPAKU
root over rock  style 
20 years old
high  30  cm.

price   29,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580

 
 
 
   
MATERIAL 

  “ต้นบอนไซ”
CODE 011

SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  39  cm.

price      
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
       sold

 
 
   MATERIAL

“ต้นบอนไซ”
CODE 012
SHIMPAKU
double trunk  style 
20 years old
high  31  cm.

price   16,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 013
SHIMPAKU
informal upright   style 
40 years old
high  31  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
 
   
 


    “ต้นบอนไซ”
CODE 014

SHIMPAKU
informal upright  style 
80 years old
high  50  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580

 
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 015

SHIMPAKU
slanting  style 
40 years old
high  56  cm.

price   68,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
    
“ต้นบอนไซ”
CODE 016

SHIMPAKU
slanting  style 
40 years old
high  36  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold

 
    
   

 
“ต้นบอนไซ”
CODE 017

SHIMPAKU
informal upright  style 
30 years old
high  35  cm.

price   39,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 


 
       
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 018

SHIMPAKU
informal upright  style 
30 years old
high  33  cm.

price   44,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 019

JAPANESE BLACK PINE   
informal upright  style 
30 years old
high  45  cm.

price   16,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 020

JAPANESE BLACK PINE  
slanting  style 
30 years old
high  40  cm.

price   16,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 021

SHIMPAKU
triple trunk  style 
25 years old
high  33  cm.

price   44,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
CODE 07

SHIMPAKU
        

  .

   
                        
-
          
  “ต้นบอนไซ”
CODE 
                       
                        
-
                        
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 015

SHIMPAKU
slanting  style 
40 years old
high  56  cm.

price   68,000  baht
          Call 
089-
          LineID :0
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 015

SHIMPAKU
slanting  style 
40 years old
high  56  cm.

                              
                       

                       
 
               
                
                  
                    

                  
                    
                  
                   
                             
 

Current Pageid = 54