2019 for sale
Website Banner
 
    ขอขอบคุณลูกค้าและผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่านครับ
 
             
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
             
             
             
             
             
             
             

  BonsaiBaison Certificate Book  
   
   
 
 
 
       
   
 
 
       
 
 
 
Call 089-0005544 
  https://line.me/R/ti/p/%40frr0835d

 
สำหรับลูกค้า BonsaiBaison ทุกท่าน 
--Certificate Book เล่มนี้มอบให้กับลูกค้าทุกท่าน แทนคำขอบคุณที่ไว้วางใจให้เรามีส่วนสร้างสรรค์ธรรมชาติสู่บ้านของคุณ(เฉพาะต้นที่มีราคา 30,000 บาท ขึ้นไป)
--ทุก4-6เดือน นำมาให้เราตัดแต่ง จัดทรง แกะลวดหรือเข้าลวดใหม่ รวมถึงใส่ปุ๋ย พ่นยา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
--ทุก2-4ปี นำมาให้เราเปลี่ยนดิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเช่นกัน ตลอดไป
 
           
 
   บอนไซ สน กับความหมายเชิง ฮวงจุ้ย 
            "สน" (松) ในภาษาจีนออกเสียงว่า "ซง" (松) นอกจากนนี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "มู่กง"(木公) และ "ไต้ฟู" (大夫)เป็นพืชสิริมงคลที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวเป็นเครื่องหมายถึงอายุวัฒนะเช่นเดียวกับภาพนกกระเรียนและผลท้อ (ดังนั้น ในองค์ประกอบภาพอวยพรอายุวัฒนะ เรามักจะเห็นภาพของเทพดาว "ซิ่ว", ต้นสน, นกกระเรียน และผลท้อ อยู่ด้วยกันในภาพเดียวกันเสมอ ทั้งหมดนี้ต่างก็มีความหมายเดียวกัน)
            ต้นสนจัดเป็นพืชที่มีใบเขียวสดตลอดปีและเป็นพืชแห่งความเข้มแข็ง เฉกเช่นเดียวกับ "ไผ่" และ "เหมย" ด้วยเหตุนี้ มันจึงถูกจัดให้เป็น 1 ใน 3 สหายแห่งเหมันต์ นอกจากนี้ ต้นสนยังได้รับฉายานามว่า "ราชาแห่งร้อยพฤกษา" อันหมายความว่า สนนั้นมีความสง่าเหมือนดั่งหัวหน้า หรือราชาของพืชทั้งปวง ชาวจีนให้ความเคารพในลักษณะเด่นอันเป็นมงคลของต้นสนมาก ถึงขนาดว่า กิ่งสนและใบสนจัดเป็นความหมายของเซียนผู้วิเศษ 
 
อ้างอิงจาก  : หนังสือ 108 ลัญลักษณ์จีน – ปิยะแสง จันทรวงศไพศาล
http://www.pocoaoba.com/benkyou_chu/hirosachiya/page/57/          
         
         
         
         
     
“ต้นบอนไซ”
CODE 201

AZALEA
shohin style 
30 years old
high  20  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                      sold
 
 
 
       
“ต้นบอนไซ”
CODE 200

SHIMPAKU
twin trunk style 
20 years old
high  35  cm.

price  9,900   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
       
 
 “ต้นบอนไซ”
CODE 199

SHIMPAKU
slanting style 
45  years old
high  63  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
       
“ต้นบอนไซ”
CODE 198

SHIMPAKU
slanting style 
30 years old
high  36  cm.

price  16,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
        
 
 “ต้นบอนไซ”
CODE 197

SHIMPAKU
twin trunks style 
45 years old
high  40  cm.

price  57,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
   
 
 “ต้นบอนไซ”
CODE 196

JAPANESE WHITE PINE
root over rock style 
60 years old
high  52 cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                   sold 
 
 
   
 
 “ต้นบอนไซ”
CODE 195

JAPANESE BLACK PINE 
formal upright style 
40 years old
high  35 cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                      sold
 
 
   
 
 “ต้นบอนไซ”
CODE 194

SHIMPAKU
slanting style 
25 years old
high  26 cm.

price  16,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
      
 
 “ต้นบอนไซ”
CODE 193

JAPANESE BLACK PINE 
informal upright style 
35 years old
high  40  cm.

price  25,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
   
 
 “ต้นบอนไซ”
CODE 192

JAPANESE BLACK PINE
 Informal upright style 
40 years old
high  47  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                       sold
 
   
 
 
 “ต้นบอนไซ”
CODE 191

SHIMPAKU
shohin style 
25 years old
high 20  cm.

price  8,900   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
 
 “ต้นบอนไซ”
CODE 190

SHIMPAKU
twin trunks style 
40 years old
high  50  cm.

price  44,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580

 
 
 
YAMADORI

“ต้นบอนไซ”
CODE 189

TOSHO
informal upright style 
250 years old
high  90  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                      sold
 

 

YAMADORI

“ต้นบอนไซ”
CODE 188

TOSHO
dead wood style 
200 years old
high  60  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                     reserved
 
 
   
 YAMADORI

“ต้นบอนไซ”
CODE 187

TOSHO
informal upright style 
100 years old
high  52  cm.

price   69,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
   
 YAMADORI

“ต้นบอนไซ”
CODE 186

TOSHO
informal upright style 
60 years old
high  75  cm.

price   49,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
  “ต้นบอนไซ”
CODE 185

SHIMPAKU
informal upright style 
50 years old
high  55 cm.

price   55,000   baht 
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                      reserved

 
 
    “ต้นบอนไซ”
CODE 184

SHIMPAKU
twin trunks style 
35 years old
high  50  cm.

price   49,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
   “ต้นบอนไซ”
CODE 183

SHIMPAKU
Bunjin style 
25 years old
high  35 cm.

price   17,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580

 

       
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 153

SHIMPAKU
shohin style 
15 years old
high  17 cm.

price      sold
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
   
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 154

JAPANESE WHITE PINE
formal upright style 
20 years old
high  30  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
 
   
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 155

JAPANESE WHITE PINE
slanting style 
25 years old
high  30  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
 
 
   
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 156

AZALEA
MASTERPIECE
informal upright style 
85 years old
high  39  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 
 
 
 
 “ต้นบอนไซ”
CODE 157

JAPANESE WHITE PINE
formal upright style 
80 years old
high  39 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold

 
 
    “ต้นบอนไซ”
CODE 158

SHIMPAKU
slanting style 
75 years old
high  59  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
 
    
  “ต้นบอนไซ”
CODE 159

JAPANESE WHITE PINE
informla upright style 
35 years old
high  39  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
 
    
  YAMADORI

“ต้นบอนไซ”
CODE 160

SHIMPAKU
bunjin style 
60 years old
high  50  cm.

price   45,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
       
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 161

SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  41 cm.

price   16,000   baht 
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 162

SHIMPAKU
semi cascade style 
25 years old
high  34  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 163

SHIMPAKU
slanting style 
30 years old
high  42 cm.

price   35,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
    
   “ต้นบอนไซ”
CODE 164

SHIMPAKU
shohin style 
25 years old
high  20  cm.

price   16,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
     “ต้นบอนไซ”
CODE 165
TOSHO
Yamadori from Japan
(Yamadori คือไม้ที่ได้จากป่า ปัจจุบันทางการญี่ปุ่นไม่อนุญาตืให้ขุดแล้ว จึงจัดว่าหายาก)
slanting dead wood style
 
150 years old
high  60  cm.

price   78,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  
 
 
     

 
 
 
     “ต้นบอนไซ”
CODE 166
TOSHO
Yamadori from Japan
(Yamadori คือไม้ที่ได้จากป่า ปัจจุบันทางการญี่ปุ่นไม่อนุญาตืให้ขุดแล้ว จึงจัดว่าหายาก)
slanting dead wood style
 
55 years old
high  40  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                     sold
 
 
  Material      

         
  “ต้นบอนไซ”
CODE 167

SHIMPAKU
Material style
25 years old
high  40  cm.

price   26,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
        
 
 
     
  “ต้นบอนไซ”
CODE 168

SHIMPAKU
informal upright style
25 years old
high 28 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
 
 
   
  “ต้นบอนไซ”
CODE 169

SHIMPAKU
slanting style
25 years old
high  20 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 170

SHIMPAKU
informal upright style
35 years old
high  69 cm.

price   44,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
                               
 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 171

SHIMPAKU
twin trunk style
35 years old
high 49 cm.

price   55,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
                               
 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 172

SHIMPAKU MASTERPIECE
semi cascade style
50 years old
high  60 cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
                               
 
 
   
   “ต้นบอนไซ”
CODE 173

JAPANESE WHITE PINE
informal upright style 
45 years old
high  52 cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                     sold
 
 
   “ต้นบอนไซ”
CODE 174
SHIMPAKU
Yamadori from Japan
(Yamadori คือไม้ที่ได้จากป่า ปัจจุบันทางการญี่ปุ่นไม่อนุญาตืให้ขุดแล้ว จึงจัดว่าหายาก)
slanting dead wood style
 
45 years old
high  55  cm.

price   59,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
   
 
 
       
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 176

MUSK MAPLE(premna microphylla)
formal upright style 
20 years old
high  21 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 177

MUSK MAPLE(premna microphylla)
slanting style 
30 years old
high  27 cm.

price   12,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 178

AZALEA
informal upright style 
25 years old
high  23  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
 
 
 
  “ต้นบอนไซ”
CODE 179
TOSHO
Yamadori from Japan
(Yamadori คือไม้ที่ได้จากป่า ปัจจุบันทางการญี่ปุ่นไม่อนุญาตืให้ขุดแล้ว จึงจัดว่าหายาก)
infofmal upright dead wood style
 
160 years old
high  70  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold

 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 180

SHIMPAKU
dead wood style 
55 years old
high  65 cm.

price   55,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 181

SHIMPAKU
slanting style 
45 years old
high  63  cm.

price   55,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
       
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 182

SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high  39 cm.

price   36,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
         

0OL“
LL0Ll0O
L                        P
       “ต้นบอนไซ”
CODE 001

SHIMPAKU
semi cascade  style 
45 years old
high  55  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580

 
 
 
 

  “ต้นบอนไซ”
CODE 002

AZALEA
root over rock  style 
45 years old
high  38  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold  

 
 
   “ต้นบอนไซ”
CODE 003

AZALEA
informal upright style 
60 years old
high  52  cm.

price      
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold


 
 
 


  “ต้นบอนไซ”
CODE 004

SHIMPAKU
dead wood  style 
35 years old
high  72  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold

 
 
    “ต้นบอนไซ”
CODE 005
TOSHO
Yamadori from Japan
(Yamadori คือไม้ที่ได้จากป่า ปัจจุบันทางการญี่ปุ่นไม่อนุญาตืให้ขุดแล้ว จึงจัดว่าหายาก)
infofmal upright dead wood style
 
150 years old
high  50  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                      sold 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 006

SHIMPAKU
slanting  style 
40 years old
high  57  cm.

price   59,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580“ต้นบอนไซ”
CODE 007

SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high   35   cm.

price      
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 008
SHIMPAKU
triple trunk  style 
25 years old
high  29  cm.

price     baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
 
 


“ต้นบอนไซ”
CODE 009

SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high  38  cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
  9   


    “ต้นบอนไซ”
CODE 010

SHIMPAKU
root over rock  style 
20 years old
high  30  cm.

price      
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold

 
 
 
   
MATERIAL 

  “ต้นบอนไซ”
CODE 011

SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  39  cm.

price      
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
       sold

 
 
   MATERIAL

“ต้นบอนไซ”
CODE 012
SHIMPAKU
double trunk  style 
20 years old
high  31  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
         sold
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 013
SHIMPAKU
informal upright   style 
40 years old
high  31  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
 
   
 


    “ต้นบอนไซ”
CODE 014

SHIMPAKU
informal upright  style 
80 years old
high  50  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold

 
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 015

SHIMPAKU
slanting  style 
40 years old
high  56  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
         sold
 
 
    
“ต้นบอนไซ”
CODE 016

SHIMPAKU
slanting  style 
40 years old
high  36  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold

 
    
   

 
“ต้นบอนไซ”
CODE 017

SHIMPAKU
informal upright  style 
30 years old
high  35  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 


 
       
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 018

SHIMPAKU
informal upright  style 
30 years old
high  33  cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 019

JAPANESE BLACK PINE   
informal upright  style 
30 years old
high  46  cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 020

JAPANESE BLACK PINE  
slanting  style 
30 years old
high  41  cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 021

SHIMPAKU
triple trunk  style 
25 years old
high  33  cm.

price   44,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
    
“ต้นบอนไซ”
CODE 022

TOSHO
bunjin style 
60 years old
high  73  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
 
    
“ต้นบอนไซ”
CODE 023

SHIMPAKU
informal upright  style 
35 years old
high  28  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
 
  MATERIAL
  
“ต้นบอนไซ”
CODE 024

SHIMPAKU
informal upright  style 
25 years old
high  44  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
   
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 025

SHIMPAKU
informal upright  style 
45 years old
high  60  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
        
“ต้นบอนไซ”
CODE 026

JAPANESE BLACK PINE
formal upright  style 
30 years old