2019 for sale
Website Banner
 
  BonsaiBaison Certificate Book  
   
   
 
 
 
       
   
 
 
       
 
 
 
Call 089-0005544 
  https://line.me/R/ti/p/%40frr0835d

 
สำหรับลูกค้า BonsaiBaison ทุกท่าน 
--Certificate Book เล่มนี้มอบให้กับลูกค้าทุกท่าน แทนคำขอบคุณที่ไว้วางใจให้เรามีส่วนสร้างสรรค์ธรรมชาติสู่บ้านของคุณ(เฉพาะต้นที่มีราคา 30,000 บาท ขึ้นไป)
--ทุก4-6เดือน นำมาให้เราตัดแต่ง จัดทรง แกะลวดหรือเข้าลวดใหม่ รวมถึงใส่ปุ๋ย พ่นยา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
--ทุก2-4ปี นำมาให้เราเปลี่ยนดิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเช่นกัน ตลอดไป
 
           
 
   บอนไซ สน กับความหมายเชิง ฮวงจุ้ย 
            "สน" (松) ในภาษาจีนออกเสียงว่า "ซง" (松) นอกจากนนี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "มู่กง"(木公) และ "ไต้ฟู" (大夫)เป็นพืชสิริมงคลที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวเป็นเครื่องหมายถึงอายุวัฒนะเช่นเดียวกับภาพนกกระเรียนและผลท้อ (ดังนั้น ในองค์ประกอบภาพอวยพรอายุวัฒนะ เรามักจะเห็นภาพของเทพดาว "ซิ่ว", ต้นสน, นกกระเรียน และผลท้อ อยู่ด้วยกันในภาพเดียวกันเสมอ ทั้งหมดนี้ต่างก็มีความหมายเดียวกัน)
            ต้นสนจัดเป็นพืชที่มีใบเขียวสดตลอดปีและเป็นพืชแห่งความเข้มแข็ง เฉกเช่นเดียวกับ "ไผ่" และ "เหมย" ด้วยเหตุนี้ มันจึงถูกจัดให้เป็น 1 ใน 3 สหายแห่งเหมันต์ นอกจากนี้ ต้นสนยังได้รับฉายานามว่า "ราชาแห่งร้อยพฤกษา" อันหมายความว่า สนนั้นมีความสง่าเหมือนดั่งหัวหน้า หรือราชาของพืชทั้งปวง ชาวจีนให้ความเคารพในลักษณะเด่นอันเป็นมงคลของต้นสนมาก ถึงขนาดว่า กิ่งสนและใบสนจัดเป็นความหมายของเซียนผู้วิเศษ 
 
อ้างอิงจาก  : หนังสือ 108 ลัญลักษณ์จีน – ปิยะแสง จันทรวงศไพศาล
http://www.pocoaoba.com/benkyou_chu/hirosachiya/page/57/ 
0OL“
LL0Ll0O
L                        P
       “ต้นบอนไซ”
CODE 001

SHIMPAKU
semi cascade  style 
45 years old
high  55  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580

 
 
 
 

  “ต้นบอนไซ”
CODE 002

AZALEA
root over rock  style 
45 years old
high  38  cm.

price     59,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            reserved    

 
 
   “ต้นบอนไซ”
CODE 003

AZALEA
informal upright style 
60 years old
high  52  cm.

price      
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold


 
 
 


  “ต้นบอนไซ”
CODE 004

SHIMPAKU
dead wood  style 
35 years old
high  72  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold

 
 
    “ต้นบอนไซ”
CODE 005
TOSHO
Yamadori from Japan
(Yamadori คือไม้ที่ได้จากป่า ปัจจุบันทางการญี่ปุ่นไม่อนุญาตืให้ขุดแล้ว จึงจัดว่าหายาก)
infofmal upright dead wood style
 
150 years old
high  50  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                      sold 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 006

SHIMPAKU
slanting  style 
40 years old
high  57  cm.

price   59,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580“ต้นบอนไซ”
CODE 007

SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high   35   cm.

price      
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 008
SHIMPAKU
triple trunk  style 
25 years old
high  29  cm.

price     baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
 
 


“ต้นบอนไซ”
CODE 009

SHIMPAKU
informal upright style 
30 years old
high  38  cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
  9   


    “ต้นบอนไซ”
CODE 010

SHIMPAKU
root over rock  style 
20 years old
high  30  cm.

price      
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold

 
 
 
   
MATERIAL 

  “ต้นบอนไซ”
CODE 011

SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  39  cm.

price      
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
       sold

 
 
   MATERIAL

“ต้นบอนไซ”
CODE 012
SHIMPAKU
double trunk  style 
20 years old
high  31  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
         sold
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 013
SHIMPAKU
informal upright   style 
40 years old
high  31  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
 
   
 


    “ต้นบอนไซ”
CODE 014

SHIMPAKU
informal upright  style 
80 years old
high  50  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold

 
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 015

SHIMPAKU
slanting  style 
40 years old
high  56  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
         sold
 
 
    
“ต้นบอนไซ”
CODE 016

SHIMPAKU
slanting  style 
40 years old
high  36  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold

 
    
   

 
“ต้นบอนไซ”
CODE 017

SHIMPAKU
informal upright  style 
30 years old
high  35  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 


 
       
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 018

SHIMPAKU
informal upright  style 
30 years old
high  33  cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 019

JAPANESE BLACK PINE   
informal upright  style 
30 years old
high  46  cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 020

JAPANESE BLACK PINE  
slanting  style 
30 years old
high  41  cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 021

SHIMPAKU
triple trunk  style 
25 years old
high  33  cm.

price   44,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
    
“ต้นบอนไซ”
CODE 022

TOSHO
bunjin style 
60 years old
high  73  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
 
    
“ต้นบอนไซ”
CODE 023

SHIMPAKU
informal upright  style 
35 years old
high  28  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
 
  MATERIAL
  
“ต้นบอนไซ”
CODE 024

SHIMPAKU
informal upright  style 
25 years old
high  44  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
   
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 025

SHIMPAKU
informal upright  style 
45 years old
high  60  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
        
“ต้นบอนไซ”
CODE 026

JAPANESE BLACK PINE
formal upright  style 
30 years old
high  43  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 027

JAPANESE BLACK PINE
slanting  style 
30 years old
high  40  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                       sold
 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 028

SHIMPAKU
formal upright  style 
15 years old
high  27 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          Line 0891558580
            sold
 


 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 029

SHIMPAKU
informal upright  style 
30 years old
high  36  cm.

price   44,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
         
 


 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 030

SHIMPAKU
informal upright  style 
25 years old
high  35 cm.

price   36,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 


 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 031

SHIMPAKU
informal upright  style 
40 years old
high  54  cm.

price   49,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 032

TOSHO
bunjin style 
30 years old
high  44  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 
 
    
“ต้นบอนไซ”
CODE 033

JAPANESE BLACK PINE
informal upright style 
100 years old
high  55  cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 

 
“ต้นบอนไซ”
CODE 034

JAPANESE BLACK PINE
informal upright  style 
40 years old
high  45  cm.

price   44,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
         
 
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 035

SHIMPAKU
slanting style 
45 years old
high  62  cm.

price   96,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 036

HINOKI CYPRESS
formal upright  style 
30 years old
high  48 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 

 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 037

SHIMPAKU
shohin  style 
25 years old
high  20 cm.

price   19,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 038

SHIMPAKU
shohin style 
25 years old
high  20 cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
        sold
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 039

JAPANESE ORANGE
shohin  style 
10 years old
high  18 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
        sold
 
 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 040

SHIMPAKU
slanting style 
25 years old
high  25  cm.

price      
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold

 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 041

SHIMPAKU
twin trunk style 
50 years old
high 55 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold

 
     
 
MATERIAL

“ต้นบอนไซ”
CODE 042

SHIMPAKU MATERIAL
semi cascade style 
30 years old
high  33 cm.
long  87 cm. 

price  35,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
 
       
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 043

SHIMPAKU
semi cascade style 
45 years old
high  30 cm.

price     
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 044

SHIMPAKU
bunjin style 
25 years old
high  34 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 045

HINOKI CYPRESS
multiple trunk style 
30 years old
high  34  cm.

price   36,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
   
  “ต้นบอนไซ”
CODE 046

SHIMPAKU
informla upright style 
25 years old
high  36  cm.

price   39,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580

 
 
   
  “ต้นบอนไซ”
CODE 047

SHIMPAKU
multiple t:runk style 
20 years old
high  20  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
 
 
    “ต้นบอนไซ”
CODE 048
TOSHO
Yamadori from Japan
(Yamadori คือไม้ที่ได้จากป่า ปัจจุบันทางการญี่ปุ่นไม่อนุญาตืให้ขุดแล้ว จึงจัดว่าหายาก)
infofmal upright dead wood style
 
150 years old
high  50  cm.

price    
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 049

SHIMPAKU
root over rock style 
40 years old
high  65  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 050

SHIMPAKU
informal upright  style 
60 years old
high  64  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 

 
       
“ต้นบอนไซ”
CODE 051

SHIMPAKU
informal upright style 
50 years old
high  64  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                     sold
 
 
 
  “ต้นบอนไซ”
CODE 052

SHIMPAKU
material style 
25 years old
high  35 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold

 
 
 
    
“ต้นบอนไซ”
CODE 053

JAPANESE BLACK PINE
formal upright  style 
30 years old
high  38  cm.

price   16,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
 
    
“ต้นบอนไซ”
CODE 054

JAPANESE BLACK PINE
formal upright  style 
30 years old
high  42  cm.

price   16,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580

 
 
   
  “ต้นบอนไซ”
CODE 055

FICUS
informal upright style 
60 years old
high  60  cm.

price      
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 056

JAPANESE WHITE PINE
shohin style 
35 years old
high  20  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 057

SHIMPAKU
infoemal upright style 
30 years old
high  38 cm.

price   36,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 058

SHIMPAKU
semi cascade  style 
25 years old
high  34  cm.

price   39,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
     
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 059

SHIMPAKU
root over rock style 
25 years old
high  38  cm.

price  44,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 060

SHIMPAKU
informal upright style 
35 years old
high  40  cm.

price  39,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
    “ต้นบอนไซ”
CODE 061
TOSHO
Yamadori from Japan
(Yamadori คือไม้ที่ได้จากป่า ปัจจุบันทางการญี่ปุ่นไม่อนุญาตืให้ขุดแล้ว จึงจัดว่าหายาก)
infofmal upright dead wood style
 
120 years old
high  45  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 062

AZALEA
formal upright style 
25 years old
high  27 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 063

SHIMPAKU
informal upright style 
70 years old
high  61  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
 
   material
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 064

SHIMPAKU
semi cascade style 
35 years old
high 39 cm.

price   29,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 065

SHIMPAKU
informal upright  style 
30 years old
high  30  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 


 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 066

SHIMPAKU
informal upright  style 
20 years old
high  30  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 

 
     
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 067

SHIMPAKU
informal upright  style 
20 years old
high  30  cm.

price  
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 

 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 068

JAPANESE BLACK PINE 
formal upright  style 
30 years old
high  20  cm.

price   26,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 

 
 
   “ต้นบอนไซ”
CODE 069

SHIMPAKU
slanting style 
15 years old
high  14  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                        sold
 
 
  “ต้นบอนไซ”
CODE 070

SHIMPAKU
cascade style 
60 years old
high  63  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                            sold
 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 071

SHIMPAKU
slanting style 
35years old
high  48  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 


 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 072

JAPANESE WHITE PINE 
semi cascade style 
35 years old
high  28  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold
 

 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 073

JAPANESE WHITE PINE
shohin style 
20 years old
high  18 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 074

SHIMPAKU
material style 
25 years old
high  28  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
     
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 075

SHIMPAKU
bunjin style 
40 years old
high  58  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
 
 
 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 076

SHIMPAKU
slanting style 
45 years old
high  57  cm.

price   49,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 077

SHIMPAKU
slanting style 
20 years old
high  41 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 078

SHIMPAKU
informal upright  style 
15 years old
high  27 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 079

JAPANESE WHITE PINE
formal upright  style 
10 years old
high  20 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 080

JAPANESE WHITE PINE 
formal upright  style 
10 years old
high  20 cm.

price   6,900  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 081

JAPANESE BLACK PINE 
informal upright  style 
50  years old
high  80  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 082

SHIMPAKU
exposed roots style 
25 years old
high  45 cm.

price   39,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
     
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 083

SHIMPAKU
slanting style 
25 years old
high  34  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
 
 
 
    
“ต้นบอนไซ”
CODE 084

SHIMPAKU
bunjin style 
45years old
high  45  cm.

price   36,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 

 
“ต้นบอนไซ”
CODE 085

SHIMPAKU
dead wood style 
100 years old
high  60  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                               sold
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 086

SHIMPAKU
kampu style 
25 years old
high  29  cm.

price   46,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 087

SHIMPAKU
informal upright style 
20 years old
high  27  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
         sold
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 088

SHIMPAKU
semi cascade style 
25 years old
high  25  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 089

SHIMPAKU
formal upright style 
25 years old
high  24  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 090

TOSHO
slanting style 
10 years old
high  12  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
          sold
 
 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 091

JAPANESE WHITE PINE
informal upright style 
30 years old
high  34  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
 
  
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 092

SHIMPAKU
slanting  style 
80 years old
high  65 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 
   “ต้นบอนไซ”
CODE 093

TOSHO
formal upright style 
45years old
high  45  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                       sold
 
 
   “ต้นบอนไซ”
CODE 094

SHIMPAKU
bunjin style 
15years old
high  18 cm.

price  4,400  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                             
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 095

SHIMPAKU
shohin  style 
25 years old
high  17 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
 
 
       “ต้นบอนไซ”
CODE 096

SHIMPAKU
slanting style 
50 years old
high  60  cm.

price   58,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
  “ต้นบอนไซ”
CODE 097

SHIMPAKU
slanting style 
45 years old
high  46  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                 sold
 
 
   “ต้นบอนไซ”
CODE 098

TOSHO
formal upright  style 
150  years old
high  76. cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                             sold
 
     
  “ต้นบอนไซ”
CODE 099

SHIMPAKU MASTERPIECE
slanting style 
55 years old
high  55  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                          sold

 
 
   
  “ต้นบอนไซ”
CODE 100

JAPANESE WHITE PINE
formal upright style 
40 years old
high  38  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
 
   
  “ต้นบอนไซ”
CODE 101

SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  25  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                   sold
 
 
  “ต้นบอนไซ”
CODE 102

SHIMPAKU
semi cascade style 
40 years old
high  36  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                           sold
 
 
 
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 103

TOSHO
informal upright  style 
100 years old
high  50  cm.

price      
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
            sold

 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 104

SHIMPAKU
informal upright  style 
20 years old
high  23  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 105

SHIMPAKU
slanting style 
30 years old
high  55  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           
sold
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 106

SHIMPAKU
formal upright style 
20 years old
high  30  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
      
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 107

SHIMPAKU
windswept style 
50 years old
high  62  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
              sold
 
 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 108

SHIMPAKU
shohin style 
20 years old
high  17 cm.

price   14,000  baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 109

SHIMPAKU
cascade style 
30 years old
high  35  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
 
 
                
“ต้นบอนไซ”
CODE 110

SHIMPAKU
slanting style 
30 years old
high  37  cm.

price   39,000   baht
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
 
 
 
   
material

“ต้นบอนไซ”
CODE 111

SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  25  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                     sold
 
 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 112

SHIMPAKU
semi cascade style 
30 years old
high  25 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                  sold
 
 
   
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 113

SHIMPAKU
informal upright style 
20 years old
high  24  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                                   

     sold
 
 
 
 
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 114

JAPANESE MAPLE
informal upright  style 
30 years old
high  35 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 
     
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 115

JAPANESE MAPLE
formal upright  style 
30 years old
high  44 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold    
 
 

 
 
 
   
   
“ต้นบอนไซ”
CODE 116

SHIMPAKU
informal upright  style 
20 years old
high  25 cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
             sold
              
 
 

 
 
   
 
“ต้นบอนไซ”
CODE 117

TOSHO
tanuki style 
25 years old
high  60  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                sold
 
 
         “ต้นบอนไซ”
CODE 118
TOSHO
Yamadori from Japan
(Yamadori คือไม้ที่ได้จากป่า ปัจจุบันทางการญี่ปุ่นไม่อนุญาตืให้ขุดแล้ว จึงจัดว่าหายาก)
infofmal upright dead wood style
 
120 years old
high  46  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
               sold
 
 
   
  “ต้นบอนไซ”
CODE 119

SHIMPAKU
bunjin style 
75 years old
high  75  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                        sold
 
 
 
    
“ต้นบอนไซ”
CODE 120

SHIMPAKU
informal upright  style 
40 years old
high  58  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
           sold
 
 
    
  “ต้นบอนไซ”
CODE 121

SHIMPAKU
informal upright style 
35 years old
high  40  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                        sold
 
 
   
  “ต้นบอนไซ”
CODE 122

SHIMPAKU
informal upright style 
25 years old
high  20  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                       sold
               

 
       
  “ต้นบอนไซ”
CODE 123

SHIMPAKU
shohin style 
15 years old
high  15  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                        sold
 
 
 
   “ต้นบอนไซ”
CODE 124

SHIMPAKU
semi cascade style 
25 years old
high  19  cm.

price   
          Call 
089-0005544
          LineID : 0891558580
                     sold