ประวัติของเรา,บอนไซใบสนคือเวปไซคนไทยที่ออกแบบและสร้างบอนไซสไตรล์ญี่ปุ่น
Website Banner
 
     


                
     
รู้จักกันก่อน
            ฐานันดร์ ปฏิภานธาดา  เป็นคนไทย อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ผมเป็นสถาปนิก รักศิลปะ และ ธรรมชาติ ความหลงไหลในศิลปะ บอนไซ ของผมเริ่มตั้งแต่ปี 1982(อายุ 10 ขวบ) จากการเปิดหนังสือ บอนไซ เล่มเล็กๆในร้านหนังสือแห่งหนึ่ง นับป็นครั้งแรกที่ได้เห็นต้น บอนไซ จากหนังสือบอนไซต่างประเทศ  ผมเปิดหนังสือบอนไซดูแล้วดูอีกซ้ำเป็นสิบรอบ และก็แวะไปที่ร้านหนังสือแห่งนี้ทุกวัน หลังจากนั้นไม่ว่าจะผ่านร้านหนังสือที่ไหนก็ตามก็จะต้องขอแวะเข้าไป เผื่อว่าจะมีหนังสือบอนไซเล่มใหม่ๆให้ดู สมัยนั้นไม่มี อินเตอร์เน็ต   ประกอบกับความนิยมบอนไซยังไม่แพร่หลายมากนัก  นานๆคร้งถึงจะได้เห็น ต้นบอนไซจริงๆ จากร้านต้นไม้บางร้านเท่านั้น ผมจึงได้เก็บสะสมหนังสือบอนไซทั้งของไทยและ หนังสือบอนไซต่างประเทศ รวมถึงการลองผิดลองถูกกับการสร้างบอนไซที่เก็บสะสมตลอดระยะเวลายี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา ไม่น่าเชื่อว่านั่นจะเป็นการจุดประกายให้ผมเริ่มค้นคว้า ศึกษา ทดลองทำบอนไซ จนมีบอนไซสะสมมาจนถึงทุกวันนี้


        

           สายพันธุ์บอนไซที่โปรดปรานมากที่สุดคือ ต้นสน (junuper)

            บอนไซที่ทําจากต้นสน ถือว่าเป็นหนึ่งในสายพ้นธุ์ที่ได้รับความนิยมมาทําบอนไซมากที่สุด ซึ่งนักเล่นบอนไซทั่วโลกต่างขนานนามให้บอนไซต้นสนเป็น king of bonsai สายพันธุ์ของต้นสนมากกว่า30สายพันธุ์ สามารถนํามาทําบอนไซได้ ซึ่งบอนไซที่ทําจากต้นสนจัดได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งรูปทรง ความละเอียดของใบ ความอ่อนช้อยของลําต้น รวมถึงความอดทนต่อสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย ทําให้บอนไซต้นสนจัดว่าเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีชีวิตยืนยาวที่สุดในโลก นอกจากนี้ต้นสนเองยังสามารถนํามาทําบอนไซให้มีรูปทรงต่างๆได้หลากหลายรูปทรง ว่ากันว่ารูปทรงของบอนไซตระกูลสนที่มีอยู่ในโลกนี้ มีรูปทรงไม่ซํากันเลยทีเดียว     นอกจากต้นสนแล้ว  ก็ยังมีบอนไซที่ทำจากต้นไม้ชนิดอื่นๆอีกพอสมควร                         

 
     

 About me ShowroomContect us

        Bonsaibaison Copy rigth © 20011 | All Rights Reserved
Current Pageid = 2